czwartek, 27 czerwiec 2024 09:42

Rozwód Wałbrzych

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozwód to formalne zakończenie małżeństwa przez orzeczenie sądu. Proces ten jest regulowany przepisami prawa i oznacza prawne uznanie, że małżeństwo nie istnieje już w świetle prawa. Przedstawimy kilka kluczowych aspektów rozwodu.

Podstawowe informacje o rozwodzie

 1. Zakończenie małżeństwa:

  • Rozwód oficjalnie kończy małżeństwo, co oznacza, że obie strony są ponownie uważane za osoby stanu wolnego i mogą zawrzeć nowe małżeństwo.
 2. Przyczyny rozwodu:

  • W Polsce, aby uzyskać rozwód, trzeba wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze, i nie ma nadziei na ich odbudowanie.
 3. Proces sądowy:

  • Rozwód jest orzekany przez sąd, który bada, czy faktycznie doszło do rozkładu pożycia. Proces może obejmować przesłuchanie świadków, przegląd dowodów i inne procedury.
 4. Podział majątku:

  • Podczas rozwodu często dochodzi do podziału majątku wspólnego małżonków. Sąd może orzec, jak zostanie on podzielony, chyba że małżonkowie wcześniej osiągnęli porozumienie w tej kwestii.
 5. Opieka nad dziećmi:

  • Sąd decyduje również o opiece nad dziećmi, w tym o miejscu ich zamieszkania, kontaktach z rodzicami oraz o alimentach.
 6. Alimenty:

  • Może być także ustalone, który z małżonków będzie płacił alimenty na rzecz drugiego lub na dzieci.
 7. Formalności i dokumenty:

  • Aby uzyskać rozwód, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego, dołączając wymagane dokumenty. Proces może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od złożoności sprawy i współpracy obu stron.

Kroki do uzyskania rozwodu w Polsce

 1. Złożenie wniosku:

  • Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o rozwód w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Pozew powinien zawierać informacje o stronach, opis przyczyn rozkładu pożycia oraz ewentualne żądania dotyczące opieki nad dziećmi i podziału majątku.
 2. Przygotowanie dokumentów:

  • Należy zgromadzić i przedłożyć dokumenty takie jak odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci, dowody na rozkład pożycia, dowody dotyczące majątku itp.
 3. Postępowanie sądowe:

  • Sąd prowadzi postępowanie, podczas którego może odbywać się jedna lub więcej rozpraw. Obie strony mają prawo do przedstawienia swoich argumentów, a także do przesłuchania świadków.
 4. Orzeczenie rozwodu:

  • Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów i przesłuchaniu stron, sąd wydaje wyrok. Jeśli spełnione są wszystkie warunki, sąd orzeka rozwód. Wyrok może być zaskarżony przez każdą ze stron.
 5. Skutki rozwodu:

  • Po uprawomocnieniu się wyroku, małżeństwo jest formalnie zakończone, a strony mogą ponownie zawrzeć nowe związki małżeńskie.

Kiedy rozwód jest trudniejszy do uzyskania?

 • Rozwód może być trudniejszy do uzyskania, jeśli jedna ze stron się na niego nie zgadza, jeśli w małżeństwie są małe dzieci, lub jeśli istnieją kwestie związane z podziałem majątku, które nie są łatwe do rozwiązania.

Alternatywy dla rozwodu

 1. Separacja:

  • Alternatywą dla rozwodu może być separacja, która formalnie oddziela małżonków, ale nie kończy małżeństwa.
 2. Mediacja:

  • Mediacja może być używana, aby pomóc małżonkom w osiągnięciu porozumienia bez potrzeby przeprowadzania pełnego postępowania sądowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski z Wałbrzycha specjalizuje się w tego typu sprawach. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak również przedsądowych – które zmierzają do zakończenia spraw rozwodowych na drodze polubownej, bez konieczności występowania do Sądu ze stosownym powództwem, dzięki czemu nasz Klient unika niepotrzebnych emocji oraz dodatkowych kosztów związanych z uciążliwym procesem sądowym w tym zakresie.

 

Wyświetlony 58 razy Ostatnio zmieniany sobota, 20 lipiec 2024 12:53

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743