PRAWNIK WROCŁAW - USŁUGI

Usługi prawnika we Wrocławiu są w szczególności świadczone w sprawach z zakresu:

PRAWO SPADKOWE

m.in. sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie, odrzucenie spadku, obalenie testamentu);

PRAWO CYWILNE

m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania, sporządzanie umów, analiza umów

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 m.in. rozwód z orzeczeniem winy małżonka, bez orzeczenia winy małżonka, separację, alimenty, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

sprawy o zapłatę, ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, zadośćuczynienia i odszkodowania za mobbing, renty, emerytury, odwołania od decyzji ZUS, sprzeciwy do Komisji Lekarskich, reprezentowanie klientów przed sądami pracy, reprezentowanie ubezpieczonych w sporach z ZUS

PRAWO GOSPODARCZE

sprawy o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym, zgłaszanie zmian i pełna obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym, mediacje, sporządzanie deklaracji wekslowych

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE

sporządzanie wniosków egzekucyjnych, ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją, ustalenie i poszukiwanie majątku dłużnika, ochrona wspólników lub spadkobierców przed egzekucją, ochrona osób trzecich, których majątek został zajęty w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

Jesteśmy też na facebook

O nas

Kancelaria prawna Meritum we Wrocławiu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Doradztwa Prawnego Meritum
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
tel. 723 111 743

Filia Kancelarii Doradztwa Prawnego Meritum
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321