PRAWNIK OLEŚNICA - USŁUGI

Usługi prawnika w Oleśnicy są w szczególności świadczone w sprawach z zakresu:

PRAWO SPADKOWE

sprawy o nabycie spadku, dział spadku, zapłatę zachowku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zapisy windykacyjne, obalenie, podważenie testamentu

PRAWO CYWILNE

sprawy o zapłatę, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu,służebność przesyłu, analiza umów

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

sprawy rozwodowe, o separację, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie, kontakty z dzieckiem

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, uznanie wypowiedzenia o prace za bezskuteczne, odszkodowanie za mobbing, odwołania od decyzji ZUS w sprawach rent i emerytur, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, sprzeciwy do Komisji Lekarskich ZUS, reprezentacja procesowa przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO GOSPODARCZE

sprawy o zapłatę w postępowaniach upominawczym i nakazowym, zgłaszanie zmian i obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym, mediacje, sprawy wekslowe, wypełnianie deklaracji wekslowych

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE

sporządzanie wniosków egzekucyjnych, ustalenie i poszukiwanie majątku dłużnika, ochrona przed bezzasadną egzekucją, powództwa przeciweegzekucyjne, ochrona osób których majątek został zajęty w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321