Kancelaria prawna Wrocław, Oleśnica – Usługi

Usługi Kancelarii są w szczególności świadczone w sprawach z zakresu:

prawa spadkowego (m.in. sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie, odrzucenie spadku, obalenie testamentu);
prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. rozwód z orzeczeniem winy małżonka, bez orzeczenia winy małżonka, separację, alimenty, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie);
prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania, sporządzanie umów, analiza umów);
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. sprawy o zapłatę, ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, zadośćuczynienia i odszkodowania za mobbing, renty, emerytury, odwołania od decyzji ZUS, sprzeciwy do Komisji Lekarskich, reprezentowanie klientów przed sądami pracy, reprezentowanie ubezpieczonych w sporach z ZUS);
prawa gospodarczego (m.in. sprawy o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym, zgłaszanie zmian i pełna obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym, mediacje, sporządzanie deklaracji wekslowych);
postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (m.in. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją, ustalenie i poszukiwanie majątku dłużnika, ochrona wspólników lub spadkobierców przed egzekucją, ochrona osób trzecich, których majątek został zajęty w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym).

Dodaj komentarz

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica