radca prawny oleśnica

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W OLEŚNICY

Kancelaria Radcy Prawnego w Oleśnicy została założona przez Łukasza Bilskiego, który został wpisany na listę radców prawnych pod nr WR-3958. Jego 10-letnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego, karnego i prawa pracy oraz wszelkich sporach z ZUS daje rękojmię fachowości, rzetelności udzielanych porad prawnych oraz do reprezentacji Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski w Oleśnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej – zwłaszcza w zakresie spraw:

  • spadkowych: zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku
  • spraw rodzinnych: rozwody, podziały majątku, władza rodzicielska, przejęcie opieki nad dzieckiem, alimenty
  • prawa pracy: pozwy, odwołania, opinie prawne i wszelkich sporach z ZUS: odwołania w sprawach emerytalno-rentowych każdą sprawę traktując priorytetowo.

W tym zakresie możemy pochwalić się dużymi i licznymi sukcesami – zarówno na sali sądowej, jak i poza nią.

Świadczoną przez naszą Kancelarię w Oleśnicy pomoc prawną polega między innymi na: reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, polubownymi, sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism procesowych, środków odwoławczych, opinii prawnych, udzielaniu ustnych porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji korespondencyjnych, telefonicznych, e-porad prawnych, prowadzeniu szkoleń z zakresu zagadnień prawa spadkowego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zlecone Kancelarii w Oleśnicy sprawy rozwiązywane są zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, a także w drodze negocjacji.

Priorytetem w działaniu Kancelarii w Oleśnicy jest świadczenie usług prawnych na wysokim poziomie, indywidualne podejście do każdego Klienta, dostarczanie Klientom skutecznych, bezpiecznych rozwiązań prawnych, przedstawienie jak najlepszych rozwiązań formalnoprawnych, bieżące informowanie Klienta o prowadzonym postępowaniu, czy podejmowanych przez Kancelarię działaniach.

Świadcząc pomoc prawną w Oleśnicy jesteśmy po to, aby pomóc Państwu w nawet bardzo skomplikowanych sprawach. Nie boimy się wyzwań, podejmując się prowadzenia spraw trudnych, także o charakterze precedensowym.

Cenimy sobie skrupulatność oraz szczegółowość w prowadzeniu powierzonych nam spraw, jednocześnie nie rezygnując z szybkości podejmowanych działań. Gwarantujemy Państwu bieżącą i szczegółową informację na temat prowadzonej sprawy.

W trosce o zapewnienie kompleksowej obsługi Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski w Oleśnicy współpracuje m.in. z kancelarią notarialną, komorniczą, doradztwa podatkowego, biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Pracujemy na zadowolenie naszych Klientów z Oleśnicy i okolic dzięki skoncentrowaniu na ich potrzebach pozostając w partnerskich relacjach opartych na wzajemnym zaufaniu. Sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem i motywacją do dalszych działań i intensywnej pracy.

https://www.oferteo.pl/images/buttons/badge-best-current-2022.svg
Image

PRAWNIK OLEŚNICA - USŁUGI

Usługi prawnika w Oleśnicy są w szczególności świadczone w sprawach z zakresu:

PRAWO SPADKOWE

sprawy o nabycie spadku, dział spadku, zapłatę zachowku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zapisy windykacyjne, obalenie, podważenie testamentu

PRAWO CYWILNE

sprawy o zapłatę, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, służebność przesyłu, analiza umów

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

sprawy rozwodowe, o separację, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie, kontakty z dzieckiem

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, uznanie wypowiedzenia o prace za bezskuteczne, odszkodowanie za mobbing, odwołania od decyzji ZUS w sprawach rent i emerytur, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, sprzeciwy do Komisji Lekarskich ZUS, reprezentacja procesowa przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO GOSPODARCZE

sprawy o zapłatę w postępowaniach upominawczym i nakazowym, zgłaszanie zmian i obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym, mediacje, sprawy wekslowe, wypełnianie deklaracji wekslowych

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE

sporządzanie wniosków egzekucyjnych, ustalenie i poszukiwanie majątku dłużnika, ochrona przed bezzasadną egzekucją, powództwa przeciweegzekucyjne, ochrona osób których majątek został zajęty w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

PRAWNIK OLEŚNICA - HONORARIUM

Wynagrodzenie za konkretne zlecenie

stosowane w sprawach, w których można z góry ustalić nakład pracy, wartość dochodzonego roszczenia. Klient z góry wie, ile zapłaci za prowadzenie sprawy.

Ryczałt za obsługę miesięczną

stosowany w przypadku nawiązania dłuższej współpracy z Klientem, w sprawach – w których można w przybliżeniu określić zakres prac i wymiar czasowy, ustalany odgórnie, obejmuje jednorazową opłatę, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc.

Wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe

stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej, obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.

Wynagrodzenie według stawki godzinowej

stosowane w sprawach, w których nie można przewidzieć z góry czasu trwania zlecenia, nakładu pracy czy wartości roszczenia, uzależnione jest od ilości godzin poświęconych na realizację danej usługi.

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

stosowane w sprawach trudnych, w których oprócz wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy, Kancelarii przysługuje ustalone przez strony wynagrodzenie procentowe, zależne od wygranej w sprawie (np. procent od zasądzonej przez Sąd na rzecz Klienta kwoty).

Wynagrodzenie po pomyślnym dla Klienta zakończeniu sprawy

stosowane w sprawach roszczeń majątkowych (np. dział spadku, zachowek, pozew o zapłatę). Kancelarii przysługuje ustalone przez strony wynagrodzenie procentowe po pomyślnym zakończeniu sprawy dla Klienta.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W OLEŚNICY - ATUTY

Lex retro non agit – Ustawa nie działa wstecz.

Wiedza prawnicza poparta wieloletnim doświadczeniem
Konsekwentne osiąganie zamierzonych wyników
Zapewnianie naszym Klientom przewagi konkurencyjnej dzięki innowacyjnym metodom działania

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743