KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W OLEŚNICY

kancelaria prawna wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski w Oleśnicy oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego w postępowaniach: przedsądowym i sądowym we wszystkich instancjach.

Działania Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego z Oleśnicy nakierowane są przede wszystkim na pomoc osobom fizycznym w sprawach z zakresu: prawa spadkowego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (spory z ZUS), prawa administracyjnego, prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Pomagamy także przedsiębiorcom, którym świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego (pozwy o zapłatę), handlowego i administracyjnego (koncesje, pozwolenia).

W celu umówienia spotkania, otrzymania porady prawnej zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią w Oleśnicy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce pomoc online. W ten sposób szybko i sprawnie uzyskają Państwo np:. poradę prawną z zakresu wybranej przez Państwa dziedziny prawa, opinię prawną, projekt umowy.

PRAWNIK OLEŚNICA - USŁUGI

Usługi prawnika w Oleśnicy są w szczególności świadczone w sprawach z zakresu:

PRAWO SPADKOWE

sprawy o nabycie spadku, dział spadku, zapłatę zachowku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, zapisy windykacyjne, obalenie, podważenie testamentu

PRAWO CYWILNE

sprawy o zapłatę, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, służebność przesyłu, analiza umów

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

sprawy rozwodowe, o separację, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie, kontakty z dzieckiem

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, uznanie wypowiedzenia o prace za bezskuteczne, odszkodowanie za mobbing, odwołania od decyzji ZUS w sprawach rent i emerytur, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, sprzeciwy do Komisji Lekarskich ZUS, reprezentacja procesowa przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO GOSPODARCZE

sprawy o zapłatę w postępowaniach upominawczym i nakazowym, zgłaszanie zmian i obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym, mediacje, sprawy wekslowe, wypełnianie deklaracji wekslowych

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE

sporządzanie wniosków egzekucyjnych, ustalenie i poszukiwanie majątku dłużnika, ochrona przed bezzasadną egzekucją, powództwa przeciweegzekucyjne, ochrona osób których majątek został zajęty w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

PRAWNIK OLEŚNICA - HONORARIUM

Wynagrodzenie za konkretne zlecenie

stosowane w sprawach, w których można z góry ustalić nakład pracy, wartość dochodzonego roszczenia. Klient z góry wie, ile zapłaci za prowadzenie sprawy.

Ryczałt za obsługę miesięczną

stosowany w przypadku nawiązania dłuższej współpracy z Klientem, w sprawach – w których można w przybliżeniu określić zakres prac i wymiar czasowy, ustalany odgórnie, obejmuje jednorazową opłatę, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc.

Wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe

stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej, obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.

Wynagrodzenie według stawki godzinowej

stosowane w sprawach, w których nie można przewidzieć z góry czasu trwania zlecenia, nakładu pracy czy wartości roszczenia, uzależnione jest od ilości godzin poświęconych na realizację danej usługi.

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

stosowane w sprawach trudnych, w których oprócz wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy, Kancelarii przysługuje ustalone przez strony wynagrodzenie procentowe, zależne od wygranej w sprawie (np. procent od zasądzonej przez Sąd na rzecz Klienta kwoty).

Wynagrodzenie po pomyślnym dla Klienta zakończeniu sprawy

stosowane w sprawach roszczeń majątkowych (np. dział spadku, zachowek, pozew o zapłatę). Kancelarii przysługuje ustalone przez strony wynagrodzenie procentowe po pomyślnym zakończeniu sprawy dla Klienta.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W OLEŚNICY - ATUTY

Lex retro non agit – Ustawa nie działa wstecz.

Wiedza prawnicza poparta wieloletnim doświadczeniem
Konsekwentne osiąganie zamierzonych wyników
Zapewnianie naszym Klientom przewagi konkurencyjnej dzięki innowacyjnym metodom działania

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321