czwartek, 24 styczeń 2019 11:45

Zachowek - kiedy się należy?

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Zachowek przysługuje w sytuacji, w której spadkodawca pominął osobę bliską w testamencie, przeznaczając swój majątek innym osobom. W takiej sytuacji osobie pominiętej przysługuje zachowek, jeżeli należy do kręgu osób wymienionych w art. 991 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego zachowek należy się osobom zarówno przy dziedziczeniu ustawowym, jak i testamentowym.

Zachowek będzie więc występował w przypadku sporządzenia testamentu przez spadkodawcę, gdzie oznacza on części, w których mają dziedziczyć spadkobiercy. Zachowek należy się także w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Sytuacja taka wystąpi, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, jednak rozporządził majątkiem za swojego życia poprzez dokonanie darowizny. Większość przedstawicieli doktryny opowiada się wyraźnie za stanowiskiem, iż uprawnione z tytułu zachowku są osoby wymienione w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy nie dochodzą one do dziedziczenia z ustawy lub z testamentu, ale ich udział w spadku jest mniejszy niż należny im zachowek. Jednoznacznie na temat zachowku wypowiada się orzecznictwo. Za w pełni uzasadnione należy uznać stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z 13.02.2004 r. (II CK 444/02): „jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymała należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Chcąc określić roszczenie o zachowek od obliczonego zachowku, należy zgodnie z art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego odjąć wartość udziału spadkowego, darowizn i zapisów oraz zgodnie z art. 997 Kodeksu cywilnego koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Artykuł 991 § 1 Kodeksu cywilnego wymienia krąg osób uprawnionych do zachowku. Są to: zstępni ( np.: syn, córka), małżonek i rodzice spadkodawcy. Wysokość zachowku uzależniona jest od przymiotów osobistych. W przypadku osób małoletnich i trwale niezdolnych do pracy jest to 2/3 wartości udziału spadkowego, której by danej osobie przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. W każdym przypadku należy krąg osób uprawnionych do zachowku ustalać stosownie do okoliczności danej sprawy.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii prawnej Wrocław, posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących roszczeń o należny zachowek. Ponadto jeśli mają Państwo pytania i chcielibyście uzyskać poradę prawną w tej kwestii, napisać pozew o zachowek – nasza Kancelaria prawna Wrocław jest do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszą kancelarią lub do skorzystania z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie kancelarii, gdzie mogą Państwo opisać swój problem prawny dotyczący sprawy o zachowek Wrocław.

Wyświetlony 964 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 11 październik 2020 21:08

 

Jesteśmy też nafacebook

 

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

 

 

 

 

 

O nas

Kancelaria prawna Meritum we Wrocławiu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Doradztwa Prawnego Meritum
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321