czwartek, 22 wrzesień 2022 09:16

Upadłość konsumencka

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Upadłość konsumencka stanowi postępowanie sądowe, mające na celu oddłużenie osoby, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Tego rodzaju postępowanie może obejmować wyłącznie te osoby, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka dość często dotyczy sytuacji, w której dana osoba nie posiada wystarczających środków na spłacenie kredytu hipotecznego. Konsument jest niewypłacalny przede wszystkim wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie pozostaje na zbyt niskim poziomie, aby móc spłacić określone długi.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, które znalazły się w stanie niewypłacalności. Oznacza to, że utraciły one zdolność do realizacji zobowiązań pieniężnych. Jednak zgodnie z aktualnymi przepisami, upadłość konsumencką mogą także ogłosić osoby, których upadłości nie można ogłosić w drodze zwykłego postępowania upadłościowego, a więc przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, wspólnicy spółki cywilnej, a także osoby prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli nie prowadzą innej działalności. W celu ogłoszenia upadłości, należy wnieść sprawę do sądu. Warto pamiętać o tym, że wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.
Nowelizacja ustawy spowodowała, że aktualnie sąd nie bada stopnia winy bankruta podczas rozpatrywania wniosku o upadłość. Oznacza to, że bez znaczenia pozostaje to, czy długi powstały w wyniku umyślnego działania, niedbalstwa, czy innych przyczyn.

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Właściwie przygotowany wniosek o upadłość powinien zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się majątek;
 • wykaz majątku wraz z wyceną;
 • okoliczności wniosku, jak np. choroba, sytuacja losowa. Warto jednak pamiętać o tym, że zgodnie z nowelizacją, nie ma konieczności podawania powodów niewypłacalności.
 • spis wierzycieli wraz z wysokością zadłużenia oraz terminami zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych, czyli takich, z którymi się nie zgadzamy;
 • dokumenty potwierdzające niewypłacalność;
 • informacje dotyczące dochodów, w tym ilości osób, jaką utrzymujemy;
 • dane o zabezpieczeniach, jakie zostały ustanowione na majątku wraz z datami ustanowienia;
 • informacje na temat czynności prawnych, jakie zostały przez nas dokonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, których przedmiotem były nieruchomości, akcje, udziały w spółce, a także ruchomości, wierzytelności lub inne prawa przekraczające wartość 10 tysięcy złotych;
 • oświadczenie o prawdziwości danych.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Jeżeli w sprawie bierze udział profesjonalny pełnomocnik, należy także dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wniosek można obecnie złożyć także w formie elektronicznej.
Odpowiednio sporządzony wniosek stanowi klucz do pozytywnego rozpatrzenia sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego we Wrocławiu pomoże Ci właściwie zadbać o wszystkie formalności.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Chociaż ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wydawać się najlepszym sposobem na pozbycie się długów, dobrze jest najpierw przemyśleć taką decyzję. Do konsekwencji upadłości konsumenckiej można zaliczyć:

 • ograniczony dostęp do pieniędzy, a także likwidację majątku. Zlicytowany może zostać samochód czy mieszkanie. Co więcej, syndyk może zająć środki na koncie bankowym do ustalonej wysokości;
 • ryzyko utraty mieszkania. Po zlicytowaniu mieszkania, należy przenieść się do innego lokum. Koszty najmu zostają wówczas pokryte ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości;
 • brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem. Oznacza to, że w czasie postępowania nie można dysponować majątkiem włączonym do masy upadłościowej.

W przypadku, gdy dłużnik może ogłosić upadłość tylko części zadłużenia, a resztę musi spłacać, sąd określa dokładny plan spłat lub też może nakazać sprzedaż mienia, czyli samochodu, mieszkania lub sprzętu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala powrócić do normalnego funkcjonowania, spełniania swoich celów zawodowych i prywatnych. Natomiast największą trudnością jest konieczność pozbycia się własnego majątku. Upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż raz w życiu, ale nie wcześniej niż 10 lat po ogłoszeniu poprzedniej.

Upadłość konsumencka w 2022 r. – jakie zmiany?

Nowelizacja przepisów wprowadziła pewne zmiany w postępowaniu upadłościowym konsumentów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • brak konieczności podawania powodów niewypłacalności,
 • możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem,
 • całkowite umorzenie długu możliwe jest w sytuacji, gdy sąd udowodni, że dłużnik nie posiada majątku,
 • wniosek o upadłość konsumencką mogą składać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • postępowanie upadłościowe jest prowadzone w systemie teleinformatycznym, a więc wniosek można składać także online.

Upadłość konsumencka – pomoc prawnika Wrocław

Jesteś w trudnej sytuacji życiowej? Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką? Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu odpowie na wszystkie Twoje wątpliwości oraz pomoże podjąć najlepszą decyzję.

Wyświetlony 808 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 październik 2023 14:39

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743