Prawnik Oleśnica

Prawnik Oleśnica

Współcześnie rynek nieruchomości podlega coraz bardziej złożonym regulacjom, transakcje związane z nieruchomościami są przedmiotem ściśle określonym przepisów, a członkowie spółdzielni mieszkaniowych zmagają się z różnorodnymi kwestiami prawno-finansowymi. Sprawia to, że zagadnienie wkładu mieszkaniowego nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście zwrotu wkładu mieszkaniowego, co jest niezwykle istotną kwestią dla członków spółdzielni mieszkaniowych. Zatem rodzi się pytanie - jak rozliczyć wkład mieszkaniowy, kiedy staje się on przedmiotem zwrotu? Przedstawiamy kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy rozliczaniu się z tego rodzaju transakcji.

Wydziedziczenie to akt pozbawienia spadkobiercy prawa do dziedziczenia po zmarłej osobie. Prawo do zachowku, z drugiej strony, stanowi zabezpieczenie dla najbliższych członków rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie lub odziedziczyli jedynie część swojego ustawowego udziału. Dochodzenie roszczenia o zapłatę zachowku w przypadku wydziedziczenia to skomplikowany proces, który łączy w sobie elementy prawa spadkowego i cywilnego.

Oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na świecie. W Polsce jest ono uregulowane przepisami Kodeksu Karnego, konkretnie w artykule 286. Warto przyjrzeć się bliżej temu przestępstwu, jego definicji, zagrożeniom i konsekwencjom.

Testament jest ważnym dokumentem, który umożliwia osobom określenie, jakie mają być rozporządzenia ich majątkiem po śmierci. W polskim prawie testament regulowany jest przez Kodeks Cywilny, a jego ważność jest ściśle określona. Jednakże, istnieją sytuacje, w których testament może być uważany za nieważny. W takich przypadkach, art. 945 K.C. daje możliwość stwierdzenia nieważności testamentu. W niniejszym artykule omówimy, kiedy i jak można stwierdzić nieważność testamentu na podstawie tego przepisu.

Może się zdarzyć, że spadkodawca cały swój majątek zapisał w testamencie na rzecz jednego tylko spadkobiercy lub na rzecz osoby obcej – z pominięciem osób najbliższych spadkodawcy, którzy z mocy ustawy są uprawnieni do dziedziczenia po nim.

Jest to umowa, na podstawie której pożyczkodawca, czyli osoba udzielająca pożyczki, zobowiązuje się przekazać (przenieść na własność) osobie biorącej pożyczkę (pożyczkobiorcy) konkretną ilość pieniędzy lub rzeczy. Jednocześnie pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Oznacza to, że w określonych przypadkach nie ma konieczności, aby zwracano dokładnie taką samą rzecz, jaka została pożyczona.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca lub matki należy do najsurowszych środków ochrony dobra dziecka, jakie może zarządzić sąd. W jakich sytuacjach można odebrać władzę rodzicielską? Jak wypełnić wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich?

W pewnych sytuacjach władza rodzicielska może zostać ograniczona. Wówczas rodzic nie ma możliwości podejmowania wszystkich decyzji, jakie mogą mieć wpływ na życie dziecka. W jakich sytuacjach można ograniczyć prawa rodzicielskie? Jak wypełnić wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Upadłość konsumencka stanowi postępowanie sądowe, mające na celu oddłużenie osoby, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Tego rodzaju postępowanie może obejmować wyłącznie te osoby, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Z całą pewnością odszkodowanie komunikacyjne powinno pokrywać wszystkie poniesione straty, a jednocześnie wyrównywać utracone w wyniku wypadku korzyści.

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743