sobota, 21 maj 2016 13:18

Rozwód

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Sprawy rozwodowe należą do właściwości Sądów Okręgowych.
Jeżeli Sąd nie orzeka o winie małżonków to tego typu sprawy rozwodowe kończą się szybciej.

Chcąc udowodnić winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego przy rozwodzie, należy pamiętać, że wina małżonka musi zostać udowodniona.
Pomocne w tym względzie mogą się okazać:
– zeznania świadków,
– dokumenty,
– policyjne raporty,
– obdukcje lekarskie

Sąd nie jest jednak związany żądaniem pozwu rozwodowego co do winy rozkładu pożycia i nawet jeśli powód twierdzi, że ponosi ją pozwany, to po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może orzec rozwód z winy obojga.

W razie zawinień, których dopuściły się obie strony, nie można ich kompensować i dzielić winy na mniejszą i większą ani jej stopniować. Oboje małżonkowie zostają wówczas uznani za współwinnych bez względu na to, który z nich bardziej zawinił (Wyroku Sądu Najwyższego z 10 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 233/98).
Natomiast jeżeli Sąd nie orzeka o winie małżonków w wyroku rozwodowym, to tego typu sprawy kończą się szybciej, małżonkowie muszą jedynie dowieść przed Sądem, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi (obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie)

Sąd orzekając rozwód orzeka o: winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub braku tej winy, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontaktach nad małoletnimi dziećmi stron, alimentach na rzecz małoletnich dzieci. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód jest Sąd, w którego okręgu małżonkowie zamieszkują lub mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Wnosząc pozew o rozwód należy go opłacić. Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 600 zł. W wyjątkowych sytuacjach Sąd na wniosek powoda może zwolnić go w całości lub w części z poniesienia ww. opłaty sądowej.

Zanim jednak podejmą Państwo stosowne rozwiązanie Waszych problemów Sąd nie jest jednak wiązany żądaniem pozwu rozwodowego co do winy małżeńskich – warto wcześniej przed podjęciem ostatecznej decyzji skorzystać z pomocy fachowej kancelarii prawnej – takiej jak nasza, by uświadomić sobie, które z tych rozwiązań będzie dla Państwa lepsze. Z pomocą naszej kancelarii będzie Państwu łatwiej przejść przez ten trudny etap w Waszym życiu.

Wyświetlony 3135 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 czerwiec 2021 09:30

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743