czwartek, 31 marzec 2022 08:24

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jakie są skutki prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu? Kiedy możemy mówić o wykroczeniu, a kiedy o przestępstwie? Jakie są szanse i sposoby na uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów w wyniku spożycia alkoholu?

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości w świetle przepisów prawa nie są tożsame. Zgodnie z art. 46 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast według art. 115 par. 16 kodeksu karnego, stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo. To, jak takie zachowanie zostanie potraktowane, zależy od określenia stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Według art. 87 par. 1 kodeksu wykroczeń, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Natomiast zgodnie z art. 178a. par. 1 kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli osoba prowadząca pojazd mechaniczny jest w stanie po użyciu alkoholu, popełnia wykroczenie, czyli grozi jej mniejszy wymiar kary niż w przypadku osoby nietrzeźwej, która popełnia przestępstwo. Podczas ustalania wysokości grzywny, sąd bierze pod uwagę sytuację majątkową i osobistą kierowcy, czyli m.in. zatrudnienie oraz liczbę dzieci na utrzymaniu.

Kiedy grozi areszt za jazdę po alkoholu? Za zastosowaniem kary w postaci aresztu, przemawia wysokie stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, wcześniejsza kara więzienia, a także uprzednie zatrzymanie w wyniku prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Sąd może zadecydować o nałożeniu surowszej kary w sytuacji, gdy uzna, że nałożenie grzywny nie jest w określonym przypadku wystarczające.

Po więcej szczegółowych informacji na temat konsekwencji prawnych wynikających z jazdy po alkoholu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Łukasz Bilski z Wrocławia.

Recydywa, czyli ponowne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Należy pamiętać o tym, że kara będzie surowsza w przypadku, gdy osoba prowadząca pojazd mechaniczny już wcześniej została skazana za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz jest notowana w krajowym rejestrze karnym. Zgodnie z art. 178a par. 4, „jeżeli sprawca czynu (…) był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (…), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zgodnie z art. 42 par. 1 kodeksu karnego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Natomiast według par. 2 wspomnianego artykułu, sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w par. 1 był w stanie nietrzeźwości.

W przypadku wykroczenia, według art. 29 par. 1 kodeksu wykroczeń, zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W sytuacji, gdy sprawca został już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd może ustanowić dożywotni zakaz prowadzenia jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. W szczególnych przypadkach może jednak odstąpić od takiej decyzji. Przepisy jednak nie wskazują jednoznacznie okoliczności takiej sytuacji, co oznacza, że każda sprawa tego rodzaju musi zostać przeanalizowana indywidualnie.

Czy można uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na skutek jazdy pod wpływem alkoholu?

Do Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski z Wrocławia zgłaszają się po pomoc kierowcy, którzy chcieliby uniknąć lub skrócić czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów. W kodeksie wykroczeń przewidziano możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku z popełnieniem wykroczenia. W przypadku, który zasługuje na szczególne uwzględnienie, można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub też odstąpić od jej wymierzenia. W takiej sytuacji sąd musi przeanalizować charakter oraz okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy.

Co to oznacza w praktyce? Sprawca musi przekonać sąd, że w określonej sprawie istnieje wypadek, który zasługuje na szczególne uwzględnienie. Sąd będzie natomiast brać pod uwagę:

  • okoliczności i charakter czynu, czyli na przykład stężenie alkoholu, miejsce oraz czas popełnienia czynu;
  • właściwości i warunki osobiste obwinionego, czyli zachowanie przed oraz po popełnieniu czynu, dotychczasową karalność, skutki nałożenia zakazu prowadzenia pojazdów dla obwinionego oraz jego najbliższych.

Co więcej istnieje także możliwość złagodzenia środka karnego poprzez złożenie wniosku o blokadę alkoholową. Czym jest blokada alkoholowa? To urządzenie w pojeździe, które pozwala uruchomić silnik tylko wtedy, gdy kierowca jest trzeźwy. O założenie blokady można ubiegać się po upływie połowy okresu, na jaki został wydany zakaz, a w przypadku dożywotniego zakazu, po upływie 10 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu

Istnieje możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W tym przypadku muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości
  • sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne,
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania, istotne będzie m.in. stężenie alkoholu w organizmie, informacje dotyczące przewożenia innych osób, dane związane z tym, czy kierowca stworzył zagrożenie na drodze, z jaką prędkością poruszał się oraz na jakiej drodze. Należy pamiętać, że warunkowego umorzenia postępowania nie stosuje się w przypadku przestępstw zagrożonych karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Jakie są korzyści z warunkowego umorzenia postępowania w przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu? Przede wszystkim tego rodzaju wyrok nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, a więc sprawca pozostaje osobą niekaraną. Ponadto w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, nie ma obligatoryjnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu – pomoc prawna

W Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski z Wrocławia pomagamy osobom, które potrzebują porady prawnej w związku z jazdą pod wpływem alkoholu. To, jakie okażą się konsekwencje takiego zachowania, zależy przede wszystkim od ilości wykrytego alkoholu, ale także okoliczności oraz tego, czy już wcześniej doszło do takiej sytuacji.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Sprawami, takimi jak prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu zajmuje się od lat. Przeanalizujemy dokładnie Twój przypadek, a następnie stworzymy najskuteczniejszą strategię działania.

Wyświetlony 1191 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 maj 2023 13:12
Więcej w tej kategorii: Podwyższenie alimentów na dziecko »

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743