poniedziałek, 10 październik 2022 09:40

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca lub matki należy do najsurowszych środków ochrony dobra dziecka, jakie może zarządzić sąd. W jakich sytuacjach można odebrać władzę rodzicielską? Jak wypełnić wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich?

Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej?

Zarówno matkę, jak i ojca lub oboje rodziców, można pozbawić władzy rodzicielskiej. Należy pamiętać, że taka decyzja podejmowana jest przez sąd dopiero w ostateczności. Oznacza to, że w pierwszej kolejności stosowane są inne środki ochrony dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej najczęściej następuje wtedy, gdy:

  • rodzic rażąco zaniedbuje obowiązki wobec dziecka, a więc na przykład dziecko nie otrzymuje jedzenia lub alimentów;
  • rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej, na przykład stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną, dziecko jest wykorzystywane seksualnie czy zmuszane do zbyt ciężkiej pracy;
  • władza rodzicielska nie może być wykonywana ze względu na istnienie trwałej przeszkody, takiej jak pobyt rodzica w więzieniu, zaginięcie rodzica, długi pobyt w szpitalu czy zupełny brak zainteresowania dzieckiem.

Należy jednak pamiętać o tym, że w razie ustania przyczyny będącej podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wciąż może władzę rodzicielską przywrócić.

Zgodnie z powyższym, władza rodzicielska jest odbierana wyłącznie wtedy, gdy występują istotne ku temu powody. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Należy zwrócić uwagę również na to, że na przykład nie każdy dłuższy wyjazd oznacza trwałą przeszkodę w sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

Na czym polega pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Rodzic, którego pozbawiono praw rodzicielskich, nie może decydować zarówno w mniej, jak i bardziej istotnych sprawach dotyczących dziecka, takich jak jego miejsce zamieszkania, sposób leczenia, wybór szkoły, wychowanie czy wyjazdy krajowe i zagraniczne. W takiej sytuacji rodzic nie ma również prawa do decydowania o kształtowaniu światopoglądu małoletniego. Jest on jednak wciąż zobowiązany do przekazywania alimentów. Co więcej, jeżeli sąd tego nie zabroni, ma również prawo spotykać się z dzieckiem.

W tym czasie matka lub ojciec, któremu nie odebrano praw rodzicielskich, samodzielnie podejmuje wszelkie decyzje związane z życiem dziecka. Nie musi również konsultować ich z drugim rodzicem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Czasami można usłyszeć opinie, że pozbawienie praw rodzicielskich jest korzystne, ponieważ nie trzeba wtedy płacić alimentów. Nie jest to jednak prawdą. Rodzic, który został pozbawiony takich praw, wciąż musi płacić alimenty, nawet wówczas, gdy nie ma już wpływu na życie dziecka. W przypadku niepłacenia alimentów, sprawą może zająć się komornik. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie spowoduje, że alimenty będą niższe, a w uzasadnionych przypadkach mogą być wręcz wyższe. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy rodzic nie spotyka się z dzieckiem lub robi to bardzo rzadko.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakt z dzieckiem

Rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich, wciąż może utrzymywać kontakty z dzieckiem. Ma możliwość spotykania się z małoletnim na żywo, a także kontaktowania się poprzez telefon czy Internet. Jednocześnie drugi rodzic nie może samodzielnie zakazać takich kontaktów. Jest to możliwe wyłącznie na podstawie decyzji sądu.

Kto może złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Taki wniosek może zostać złożony zarówno przez drugiego rodzica, jak i krewnych, szkoły, kuratora, policję, władzę lokalną, opiekę społeczną oraz każdego, kto uważa, że dobro dziecka jest zagrożone. Wniosek należy złożyć w sądzie opiekuńczym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Ponadto, sąd może też wszcząć postępowanie z urzędu.

Jak wypełnić wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej powinien spełniać wszelkie wymogi prawne. Musi zawierać takie elementy, jak:

  • data i miejscowość,
  • oznaczenie sądu,
  • imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy wnioskodawcy oraz uczestników postępowania,
  • opis żądania,
  • uzasadnienie,
  • podpis,
  • załączniki.

Prawidłowo wypełniony wniosek stanowi kluczową kwestię w sprawie. Istotne jest także dołączenie dowodów potwierdzających argumentację zawartą we wniosku.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek został prawidłowo wypełniony, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego we Wrocławiu. Zadbamy o dopełnienie wszelkich formalności.

Przebieg sprawy sądowej dotyczącej pozbawienia praw rodzicielskich

Podczas sprawy sądowej istotne są wszelkie zebrane dowody. Należą do nich zarówno dokumenty dołączone do wniosku, jak i zeznania świadków czy policyjne raporty. Sąd może także dopuścić dowody z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Taka opinia pozwala określić, jakie więzi łączą dziecko z rodzicami. Sąd może wysłuchać zeznań małoletniego wtedy, gdy pozwala na to jego rozwój umysłowy, stan zdrowia, a także stopień dojrzałości. Natomiast dzieci przesłuchiwane są poza salą rozpraw.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – pomoc prawnika

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii pozbawienia praw rodzicielskich? Nie wiesz, jak wypełnić wniosek? Chcesz zwiększyć swoje szanse na wygraną w sądzie? A może nie zgadzasz się z argumentacja strony przeciwnej? Nasza Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Bilskiego we Wrocławiu pomoże Ci we wszelkich kwestiach formalnych i procesowych.

Wyświetlony 946 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 październik 2022 14:54
Więcej w tej kategorii: « Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743