piątek, 08 kwiecień 2022 18:03

Podwyższenie alimentów na dziecko Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podczas ustalania wysokości alimentów, sąd zwraca uwagę zarówno na wysokość majątku oraz zarobków strony zobowiązanej do zapłaty alimentów, jak i na dotychczasowe potrzeby dziecka. Decyzja wydana przez sąd jest zgodna z aktualnym stanem faktycznym. Natomiast wysokość alimentów na dziecko może się zmieniać. Dzieje się tak wówczas, gdy zmianie ulegają potrzeby dziecka lub sytuacja finansowa rodzica. Istnieje możliwość uchylenia, obniżenia oraz podwyższenia alimentów.

Z jakich powodów można podwyższyć alimenty?

Do Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu i Oleśnicy zgłasza się wielu klientów zastanawiających się, w jakich przypadkach istnieje możliwość podwyższenia alimentów na dzieci. Najbardziej oczywistą sytuacją jest taka, w której osoba zobowiązana do wypłacania alimentów na dziecko, otrzymuje dużą podwyżkę lub zmienia pracę na znacznie lepiej płatną. Jednak istnieje znacznie więcej mniej oczywistych przypadków, w których można ubiegać się o podwyższanie alimentów na dziecko. Zalicza się do nich spłacenie kredytu hipotecznego czy usamodzielnienie się dzieci strony zobowiązanej do wypłacania alimentów. O podwyższenie alimentów można także ubiegać się w sytuacji odziedziczenia spadku, wygrania dużej sumy na loterii czy powrotu do pracy po długiej chorobie.

Co więcej, również zmiany odnoszące się do potrzeb dziecka mogą uzasadniać starania o podwyższenie alimentów. Wraz z wiekiem dziecka, rosną bowiem jego potrzeby. Są to zarówno koszty związane z wyżywieniem i ubiorem, jak i uprawianiem nowego hobby, nauką języków obcych, korzystaniem z korepetycji czy inne wydatki odnoszące się do życia społecznego lub rozwijania pasji. Nie bez znaczenia są również ważne wydarzenia w życiu dziecka, które wiążą się ze zwiększonymi kosztami. Możemy zaliczyć do nich rozpoczęcie edukacji szkolnej czy przeprowadzka na studia do innego miasta. Dodatkowym argumentem uzasadniającym podwyższanie alimentów jest inflacja.

Wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko można złożyć również w przypadku długotrwałej choroby dziecka, rehabilitacji lub konieczności przyjmowania drogich leków. Za inne okoliczności uznaje się podwyższenie czynszu, konieczność przeprowadzenia remontu, bądź utrata pracy przez rodzica wnioskującego o podwyższenie alimentów.

Jak dochodzić roszczenia o podwyższenie alimentów?

W tym przypadku należy skierować do sądu pozew o podwyższenie alimentów. Pozew może zostać złożony w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej lub też w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania osoby pozwanej. Sprawy związane z podwyższeniem alimentów są zwolnione z opłaty sądowej. W Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu często pomagamy naszym klientom stworzyć pozew o podwyższanie alimentów dla dziecka. Jego ważnym elementem jest uzasadnienie. To właśnie od trafności argumentów zależy to, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Należy pamiętać o zgromadzeniu dowodów potwierdzających naszą argumentację. Takimi dowodami mogą być wszelkie zaświadczenia, rachunki oraz faktury. Niezwykle ważne jest, aby skupić się na zaistniałych zmianach. Pozew o podwyższenie alimentów nie powinien zostać napisany w taki sposób, jakby dotyczył pierwszego zasądzenia alimentów.

Co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów dla dziecka powinien zawierać następujące elementy:

  • Oznaczenie właściwego sądu i wydziału.
  • Oznaczenie stron – należy pamiętać, że powodem jest dziecko.
  • Informację o rodzaju pozwu – pozew o podwyższenie alimentów.
  • Wartość przedmiotu sporu – różnica między aktualną wysokością alimentów, a wnioskowaną (łączna kwota za rok).
  • Uzasadnienie wraz z dowodami – w postaci dokumentacji medycznej, rachunków, faktur, zaświadczeń o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach, zaświadczenia o wysokości czesnego, zeznania świadków, zestawienie miesięcznych wydatków.
  • Załączniki.
  • Podpis

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby uzasadnienie skupiało się na zmianach, jakie zaszły w życiu dziecka lub zmianach związanych z sytuacją życiową osoby składającej wniosek lub osoby pozwanej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, gdzie od wielu lat przygotowujemy skuteczne pozwy o podwyższenie alimentów.

Alimenty dla dziecka pełnoletniego – podwyższenie alimentów

Warto pamiętać o tym, że obowiązek wypłacania alimentów nie jest ograniczony przez wiek. Oznacza to, że uzyskanie przez dziecka pełnoletniości, nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego. Dziecko, które przekroczyło próg 18 lat, może otrzymywać alimenty w sytuacji, gdy nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać własnych potrzeb życiowych. W szczególności w przypadku choroby, niepełnosprawności lub podjęcia nauki na studiach. Jednocześnie pełnoletnie dziecko również posiada prawo do złożenia wniosku o podwyższenie alimentów. Należy jednak pamiętać o tym, że rodzic może uchylić się od takiego obowiązku w sytuacji, gdy dziecko nie dokłada należytych starań w celu usamodzielnienia się lub w przypadku, gdy zapłata świadczeń alimentacyjnych mogłaby skutkować doprowadzeniem pozwanego do stanu ubóstwa, bądź utraty zdrowia.

Jak odpowiedzieć na pozew w sprawie podwyższenia alimentów?

W jaki sposób bronić się przed podwyższeniem alimentów? W przypadku, gdy osoba zobowiązana do ich płacenia, w zupełności nie zgadza się z argumentami zawartymi w pozwie, może wnioskować o całkowite oddalenie powództwa. W sytuacji, gdy pozwany posiada obiekcje jedynie odnośnie zaproponowanej kwoty, powinien złożyć wniosek z uznaniem powództwa lecz do określonej kwoty. W każdym przypadku należy właściwie uzasadnić swoją decyzję. Przede wszystkim trzeba opisać wszystkie okoliczności, które na nią wpływają. Sąd weźmie pod uwagę problemy zdrowotne, zadłużenie, utratę pracy czy wzrost kosztów utrzymania. Warto jest zgromadzić dowody w postaci rachunków, faktur i wszelkich zaświadczeń. Tak naprawdę każdy argument powinien zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem. W sytuacji, w której strona pozwana nie zgadza się z pozwem o podwyższenie alimentów, powinna wykazać, że przytoczone argumenty nie są prawdziwe, a więc nie doszło do zmiany okoliczności lub też uzasadnić, że są one nieistotne.

Sprawa o podwyższenie alimentów – pomoc prawnika z Wrocławia

Zastanawiasz się, czy w Twojej sytuacji dochodzenie roszczenia o podwyższenie alimentów na dziecko jest zasadne? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu pozwu o podwyższenie alimentów? Poszukujesz informacji, jak odpowiedzieć na pozew w sprawie podwyższenia alimentów? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu i Oleśnicy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wysoką skuteczność w rozwiązywaniu tego rodzaju spraw.

Wyświetlony 1106 razy Ostatnio zmieniany sobota, 09 kwiecień 2022 16:40

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743