środa, 06 marzec 2019 07:45

Odwołanie od decyzji ZUS o nieprzyznanie renty lub emerytury

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieprzyznaniu emerytury lub renty każdy z nas może złożyć odwołanie.

 

Wydawać się może, że trudno będzie wygrać z ZUS-em - to wcale nie jest to niemożliwe. W przypadku gdy ZUS rozpatrując nasz wniosek o przyznanie emerytury nie uwzględnił nam kilku miesięcy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze albo orzekając o rencie nie wziął pod uwagę ważnych dla nas wyników badań, to nie ma na co czekać. Trzeba jak najszybciej napisać odwołanie złożyć je do miejscowo właściwego sądu.

Sądem właściwym do wniesienia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest sąd okręgowy - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd pierwszej instancji. Kwestię wniesienia odwołania do właściwego sądu regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie wnioskodawcy lub organu rentowego, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Odwołując się od decyzji ZUS o nieprzyznaniu emerytury lub renty, trzeba bezwzględnie pilnować terminu. Odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

W odwołaniu trzeba przede wszystkim wskazać zaskarżaną decyzję. Następnie należy uzasadnić zarzuty i napisać wnioski. Odwołanie powinno być podpisane przez osobę je wnoszącą albo przez jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu jedynie w sytuacji, gdy ZUS uzna odwołanie w całości za słuszne. W ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania ZUS może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W takiej sytuacji wydaje nową decyzję w sprawie świadczenia, nie nadając odwołaniu dalszego biegu.W przypadku, gdy odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do właściwego sądu wraz z uzasadnieniem.Organ rentowy uchyla decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. ZUS może również zmienić swoją decyzję już po przekazaniu odwołania do sądu, aż do czasu wydania wyroku w rozpatrywanej sprawie. W przypadku gdy nowa decyzja organu rentowego będzie uwzględniała żądanie osoby zainteresowanej w całości lub w części, postępowanie sądowe zostanie w takiej sytuacji umorzone - w całości lub w części.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług kancelarii, posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach sporów z ZUS, w tym m.in. w sprawach o przyznanie renty, emerytury, świadczeń rodzinnych itp. Ponadto jeśli mają Państwo pytania i chcielibyście uzyskać poradę prawną w tej kwestii – nasza kancelaria jest do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszą kancelarią lub do skorzystania z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie kancelarii, gdzie mogą Państwo opisać swój problem prawny.

Wyświetlony 4414 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 październik 2020 13:40

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743