czwartek, 12 listopad 2015 16:14

Odwołanie od decyzji ZUS

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS może złożyć każdy z nas. Osoba niezadowolona z decyzji ZUS (na przykład z wysokości renty, emerytury) może wnioskować jedynie o zmianę decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w całości lub w części).

Odwołanie musi zostać wniesione w ciagu miesiąca od dnia doręczenia decyzji przez ZUS. Jeżeli odwołanie od decyzji ZUS nie zostanie wniesione w terminie, odwołanie zostanie odrzucone, chyba że przekroczenie terminu nie jest znaczne i nastapiło bez winy odwołującego.

Odwołanie od decyzji ZUS nie podlega żadnej opłacie sądowej. Odwołanie powinno spełniać ogólne wymogi pisma procesowego określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Musi zawierać między innymi:

  • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

  • zaskarżoną decyzję – z datą i numerem nadanym przez ZUS;

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

  • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu;

  • wskazanie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części;

  • wymienienie i uzasadnienie zarzutów;

  • podpis ubezpieczonego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Sprawy związane z rentami i emeryturami, praca w warunkach szczególnych rozpatrują okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Natomiast odwołania dotyczące takich spraw, jak różnego rodzaju zasiłki (chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy, pogrzebowy i rodzinny) czy świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia wypadkowe lub odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej, rozpatrują rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii dotyczących sporządzenia odwołania od wszelkich decyzji ZUS, zastępstwa procesowego przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto jeśli mają Państwo pytania i chcielibyście uzyskać poradę prawną w tej kwestii – nasza kancelaria jest do Państwa dyspozycji, zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie kancelarii, gdzie mogą Państwo opisać swój problem prawny.

Wyświetlony 3152 razy Ostatnio zmieniany piątek, 31 sierpień 2018 13:57
Więcej w tej kategorii: Alimenty na dziecko od A do Z »

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743