2023

2023 (4)

piątek, 20 październik 2023 10:00

Oszustwo zgodnie z artykułem 286 Kodeksu Karnego

Prawnik Oleśnica

Oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na świecie. W Polsce jest ono uregulowane przepisami Kodeksu Karnego, konkretnie w artykule 286. Warto przyjrzeć się bliżej temu przestępstwu, jego definicji, zagrożeniom i konsekwencjom.

wtorek, 17 październik 2023 17:51

Nieważność testamentu

Prawnik Oleśnica

Testament jest ważnym dokumentem, który umożliwia osobom określenie, jakie mają być rozporządzenia ich majątkiem po śmierci. W polskim prawie testament regulowany jest przez Kodeks Cywilny, a jego ważność jest ściśle określona. Jednakże, istnieją sytuacje, w których testament może być uważany za nieważny. W takich przypadkach, art. 945 K.C. daje możliwość stwierdzenia nieważności testamentu. W niniejszym artykule omówimy, kiedy i jak można stwierdzić nieważność testamentu na podstawie tego przepisu.

wtorek, 24 styczeń 2023 09:55

Dochodzenie roszczeń dotyczących umowy pożyczki

Prawnik Oleśnica

Jest to umowa, na podstawie której pożyczkodawca, czyli osoba udzielająca pożyczki, zobowiązuje się przekazać (przenieść na własność) osobie biorącej pożyczkę (pożyczkobiorcy) konkretną ilość pieniędzy lub rzeczy. Jednocześnie pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Oznacza to, że w określonych przypadkach nie ma konieczności, aby zwracano dokładnie taką samą rzecz, jaka została pożyczona.

wtorek, 04 lipiec 2023 10:20

Emerytura pomostowa

Prawnik Oleśnica

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743