• Odszkodowanie za słupy energetyczne – służebność przesyłu

  Czy na Twojej działce stoją słupy energetyczne? Jeżeli tak, to należy Ci się odszkodowanie i opłata za służebność przesyłu. Służebność przesyłu to stosunkowo nowa instytucja prawa cywilnego, która została wprowadzona nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 3 sierpnia 2008r. Przepisy wprowadzające służebność przesyłu określają zasady i zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, wskazując, że instytucja ta znajduje właściwość w przypadku posadowienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych, a więc są to wszystkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

  Służebność przesyłu ustanowiona powinna być w drodze umowy zawartej bezwzględnie w formie aktu notarialnego pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielami nieruchomości, na której znajdują się lub mają w przyszłości znajdować się urządzenia przesyłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w nowelizowanych przepisach, umowa ustawiająca służebność przesyłu powinna szczegółowo określać zakres czynności, które zakład przesyłowy może dokonywać wobec tejże nieruchomości.

  W przypadku braku woli zawarcia umowy służebności przesyłu przez jedną ze stron lub też nierozwiązywalnego sporu odnośnie warunków takiej umowy służebności, możliwe jest również ustalenie służebności przesyłu w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji o ustanowieniu służebności oraz zasadach jej realizacji, w tym również wysokości i zasadach wypłaty wygrodzenia, orzeka sąd.

  Zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią w celu uzyskania odszkodowania, właściwej rekompensaty. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej dotyczącej służebności przesyłu, skierowaniem pozwu do Sądu, oszacowaniem wysokości odszkodowania prosimy o opisanie swojego problemu prawnego i przesłanie na adres mailowy: [email protected]

  16 Paź 2017

  Comments are currently closed.

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica