wtorek, 04 lipiec 2023 10:20

Emerytura pomostowa Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej dla kobiet 55 lat i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

4) ma okres składkowy i nie składkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.  3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Jeżeli wystąpisz z wnioskiem o emeryturę pomostową nie rozwiązując jeszcze stosunku pracy, ale spełniasz pozostałe warunki do jej przyznania, to decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej może zostać przyznana, jednak zawieszone jest prawo do jej użytkowania do czasu rozwiązania stosunku pracy. 

Ustawowe przesłanki do nabycia emerytury pomostowej muszą być spełnione łącznie w chwili złożenia wniosku, najpóźniej w dniu wydania decyzji przez organ rentowy.

Należy także wskazać, że prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać  również osobie, która nie spełnia pkt 6) ustawy o emeryturach pomostowych, tzn. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. ale spełnia pozostałe warunki do nabycia prawa do emerytury pomostowej i w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Istotne w tego typu sprawach mogą okazać się zeznania świadków, którzy stale współpracowali z wnioskodawcą. Podkreślić należy, że w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi dowodami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego i nie są potrzebne jakieś szczególne dowody np. z dokumentów - wystarczą dowody z zeznań świadków.

Ponadto należy pamiętać, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat ugruntowany jest pogląd, że „dla oceny czy pracownik pracował w szczególnych warunkach nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska tylko rodzaj powierzonej mu pracy” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.05.2011 r., sygn. akt III UK 174/10, publ. LEX nr 901652).

Ponadto zgodnie z artykułem 49 ustawy, istnieje drugi sposób uzyskania emerytury pomostowej. W ramach tych przepisów, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która na dzień 1 stycznia 2009 r. posiadała co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych, zgodnie z definicją określoną w ustawie dotyczącej emerytur pomostowych.

Kto jest uprawniony i kiedy przyznawana jest emerytura pomostowa na szczególnych zasadach?

Jeśli pełniłeś określone prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, wymienione w aktualnych wykazach prac, może zostać przyznana Ci emerytura pomostowa na specjalnych zasadach.

Emerytura ta jest zazwyczaj dostępna w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, a czasami nawet przy krótszym niż 15-letnim stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

W niektórych przypadkach decydujący jest również stan zdrowia. Jeśli pracujesz w lotnictwie, hutnictwie lub jako maszynista pojazdów trakcyjnych, musisz uzyskać orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie.

Aby zakwalifikować się do emerytury pomostowej na specjalnych zasadach, oprócz spełnienia dodatkowych warunków określonych w ustawie, należy również:

 • mieć co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu ubezpieczeniowego, który obejmuje zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe,
 • wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
 • wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r., która jest wymieniona w odpowiednich punktach nowych wykazów prac,
 • zakończyć stosunek (stosunki) pracy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby otrzymać emeryturę pomostową?

Gdy złożysz wniosek o emeryturę pomostową, zostanie potwierdzone prawo przyznania świadczenia oraz jego wysokość. Wniosek ten możesz złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w placówce,
 • za pośrednictwem płatnika składek,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, jeśli mieszkasz za granicą, możesz skorzystać z usług urzędu konsularnego,
 • przez internet, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej.

Wraz z wnioskiem o emeryturę pomostową musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenia potwierdzające wykonywanie przez Ciebie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • orzeczenie o niezdolności do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeśli jest to jeden z warunków przyznania emerytury pomostowej,
 • dokumenty, które są potrzebne do ustalenia Twojego kapitału początkowego, jeśli jeszcze nie został on ustalony,
 • dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy.

Jeśli zdecydujesz się, możesz wycofać swój wniosek o emeryturę pomostową. Taka możliwość istnieje tylko do dnia, w którym decyzja w sprawie Twojej emerytury stanie się ostateczna. Aby wycofać wniosek, musisz złożyć taką prośbę na piśmie lub podczas rozmowy z pracownikiem, który spisze protokół.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Z pomocą specjalistów Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski  z łatwością pokonasz trudności związane z uzyskaniem należnej Ci emerytury pomostowejKancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski specjalizuje się w tego typu sprawach. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z ZUS dotyczących tematyki emerytur pomostowych, uznania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Wyświetlony 3340 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 lipiec 2023 01:03

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743