środa, 04 listopad 2020 10:20

Emerytura pomostowa

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej dla kobiet 55 lat i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

4) ma okres składkowy i nie składkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.  3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3,

7) nastąpiło rozwiązanie z nim stosunku pracy

Ustawowe przesłanki do nabycia emerytury pomostowej muszą być spełnione łącznie w chwili złożenia wniosku, najpóźniej w dniu wydania decyzji przez organ rentowy.

Należy także wskazać, że prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwać  również osobie która nie spełnia pkt 6) ustawy o emeryturach pomostowych, tzn. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. ale spełnia pozostałe warunki do nabycia prawa do emerytury pomostowej i w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Istotne w tego typu sprawach mogą okazać się zeznania świadków, którzy stale współpracowali z wnioskodawcą. Podkreślić należy, że w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi dowodami przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego i nie są potrzebne jakieś szczególne dowody np. z dokumentów - wystarczą dowody z zeznań świadków.

Ponadto należy pamiętać, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat ugruntowany jest pogląd, że „dla oceny czy pracownik pracował w szczególnych warunkach nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska tylko rodzaj powierzonej mu pracy” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.05.2011 r., sygn. akt III UK 174/10, publ. LEX nr 901652).

Z pomocą specjalistów Kancelarii Radcy Prawnego Łukasz Bilski  z łatwością pokonasz trudności związane z uzyskaniem należnej Ci emerytury pomostowej. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski specjalizuje się w tego typu sprawach. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z ZUS dotyczących tematyki emerytur pomostowych, uznania pracy w warunkach szczególnych  lub o szczególnym charakterze.

Wyświetlony 1582 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 lipiec 2021 11:13

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743