środa, 16 wrzesień 2015 12:18

Sądowy dział spadku Wrocław

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Dział spadku może nastąpić w drodze zawarcia umowy między spadkobiercami bądź przez orzeczenie sądu. Każda osoba, której przypada określony udział spadkowy po zmarłym spadkodawcy może wystąpić z wnioskiem do sądu o dział spadku. Postępowanie o dział spadku przed sądem jest postępowaniem nieprocesowym, a uczestnikami postępowania działowego są wszyscy spadkobiercy.

Przeprowadzenie działu spadku ma na celu dokonanie fizycznego podziału spadku i określenie schedy spadkowej każdego uprawnionego do spadku. Nie mniej istotną kwestią przy dziale spadku jest określenie masy spadkowej składają się na nią prawa i obowiązki, które należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci tj. własność rzeczy i praw majątkowych oraz majątkowe obowiązki spadkodawcy, a w szczególności :

  1. własność nieruchomości, udział we własności nieruchomości,
  2. własność ruchomości,
  3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, udział w tym prawie,
  4. odrębna własność lokalu, udział we własności lokalu,
  5. prawa i obowiązki wynikające z czeków i weksli,
  6. udział wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obowiązki wspólnika w tej spółce, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
  7. prawa i obowiązki wspólnika spółki akcyjnej

 

Ponadto co wymaga szczególnego podkreślenia w skład masy spadkowej po zmarłym spadkodawcy mogą wchodzić zobowiązania majątkowe zmarłego (tzw. pasywa).

Sposoby dokonania sądowego działu spadku

Sąd może dokonać działu spadku na trzy sposoby:

  1. podział fizyczny wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, czyli rozdzielenie ich pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku;
  2. przyznanie przedmiotów jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców;
  3. podział cywilny składników majątkowych, czyli sprzedaż majątku spadkowego i rozdzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych.

Koszty związane z działem spadku

Mogą Państwo w przypadku braku zgody między spadkobiercami wystąpić na drogę postępowania sądowego o dokonanie działu spadku (opłata od wniosku wynosi 1000 zł)

Kancelaria prawna Wrocław MERITUM posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o dział spadku oraz zniesienie współwłasności. Dlatego też, jeśli mają Państwo pytania i chcielibyście uzyskać poradę prawną w tej kwestii – nasza kancelaria jest do Państwa dyspozycji, zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie kancelarii, gdzie mogą Państwo opisać swój problem prawny.

Wyświetlony 881 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 październik 2020 07:33

Jesteśmy też na facebook

O nas

Kancelaria prawna Meritum we Wrocławiu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Doradztwa Prawnego Meritum
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
tel. 723 111 743

Filia Kancelarii Doradztwa Prawnego Meritum
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321