środa, 16 wrzesień 2015 12:18

Sądowy dział spadku Wrocław

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Dział spadku może nastąpić w drodze zawarcia umowy między spadkobiercami bądź przez orzeczenie sądu. Każda osoba, której przypada określony udział spadkowy po zmarłym spadkodawcy może wystąpić z wnioskiem do sądu o dział spadku. Postępowanie o dział spadku przed sądem jest postępowaniem nieprocesowym, a uczestnikami postępowania działowego są wszyscy spadkobiercy.

Przeprowadzenie działu spadku ma na celu dokonanie fizycznego podziału spadku i określenie schedy spadkowej każdego uprawnionego do spadku. Nie mniej istotną kwestią przy dziale spadku jest określenie masy spadkowej składają się na nią prawa i obowiązki, które należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci tj. własność rzeczy i praw majątkowych oraz majątkowe obowiązki spadkodawcy, a w szczególności :

  1. własność nieruchomości, udział we własności nieruchomości,
  2. własność ruchomości,
  3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, udział w tym prawie,
  4. odrębna własność lokalu, udział we własności lokalu,
  5. prawa i obowiązki wynikające z czeków i weksli,
  6. udział wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obowiązki wspólnika w tej spółce, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
  7. prawa i obowiązki wspólnika spółki akcyjnej

 

Ponadto co wymaga szczególnego podkreślenia w skład masy spadkowej po zmarłym spadkodawcy mogą wchodzić zobowiązania majątkowe zmarłego (tzw. pasywa).

Sposoby dokonania sądowego działu spadku

Sąd może dokonać działu spadku na trzy sposoby:

  1. podział fizyczny wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, czyli rozdzielenie ich pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku;
  2. przyznanie przedmiotów jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców;
  3. podział cywilny składników majątkowych, czyli sprzedaż majątku spadkowego i rozdzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych.

Dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe. Spadkobiercy mogą wspólnie zarządzać spadkiem, jeżeli tylko taka sytuacja im odpowiada. W odwrotnym przypadku można dokonać umownego działu spadku bądź też przeprowadzić go na drodze sądowej. Umowny dział spadku polega na zawarciu umowy pomiędzy spadkobiercami. Każdy z nich musi być stroną umowy o dziale spadku. Tego rodzaju umowę można sporządzić w naszej kancelarii we Wrocławiu. Umowny dział spadku może zarówno objąć całość spadku, jak i zostać ograniczony jedynie do jego pewnej części. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy spadkobiercy nie ustalili jeszcze w pełni podziału określonych rzeczy, jakie zaliczane są do spadku.

W przypadku, gdy nie jest możliwe porozumienie, działu spadku można dokonać na drodze sądowej. W tym przypadku nie ma potrzeby uzyskania zgody wszystkich spadkobierców. Wystarczy, że jeden z nich złoży taki wniosek. Do naszej kancelarii we Wrocławiu zgłasza się wiele osób, którym nie odpowiada aktualny dział spadku. Należy pamiętać, że sądowy dział spadku dotyczy całego spadku. Dzięki temu sąd jest w stanie dokładnie podzielić majątek pomiędzy wszystkich spadkobierców. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych sądowy dział spadku może dotyczyć tylko pewnej jego części.

Istnieje także możliwość uchylenia się od skutków umowy dotyczącej działu spadku. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy spadkobierca zawarł umowę w wyniku błędu. Jednak istotne jest to, aby błąd wynikał ze stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu zajmuje się wszystkimi kwestiami dotyczącymi działu spadku.

Koszty związane z działem spadku

Mogą Państwo w przypadku braku zgody między spadkobiercami wystąpić na drogę postępowania sądowego o dokonanie działu spadku (opłata od wniosku wynosi 1000 zł).

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o dział spadku oraz zniesienie współwłasności. Dlatego też, jeśli mają Państwo pytania i chcielibyście uzyskać poradę prawną w tej kwestii – nasza Kancelaria prawna Wrocław jest do Państwa dyspozycji, zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie kancelarii, gdzie mogą Państwo opisać swój problem prawny.

Wyświetlony 3362 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 luty 2022 15:22

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii: « Alimenty na dziecko od A do Z

Polecamy także Kancelarię Spraw Rozwodowych i Rodzinnych

www.kancelaria-olszewska.pl

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski we Wrocławiu, Poznaniu i Oleśnicy oferuje usługi prawne dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bilski
Wrocław, ul. Biskupia 10A/13
Poznań, ul. Święty Marcin 45C/15
tel. 723 111 743
Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B/8
tel.: 535 261 321
Wałbrzych, pl. Magistracki 3/18
tel.: 723 111 743