• Odszkodowanie za słupy energetyczne – służebność przesyłu

  Czy na Twojej działce stoją słupy energetyczne? Jeżeli tak, to należy Ci się odszkodowanie i opłata za służebność przesyłu. Służebność przesyłu to stosunkowo nowa instytucja prawa cywilnego, która została wprowadzona nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 3 sierpnia 2008r. Przepisy wprowadzające służebność przesyłu określają zasady i zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, […]

  Październik 16, 2017 / meritum / Możliwość komentowania Odszkodowanie za słupy energetyczne – służebność przesyłu została wyłączona

  Read More »
 • Rozwód – obowiązek alimentacyjny między małżonkami

  Powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami po rozwodzie zależy od tego kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. W przypadku gdy jeden z małżonków został uznany za winngo rozkładu pożycia małżeńskiego, tylko małżonek uznany za niewinnego może żądać alimentów od małżonka uznanego przez sąd za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozkład […]

  Wrzesień 26, 2017 / meritum / Możliwość komentowania Rozwód – obowiązek alimentacyjny między małżonkami została wyłączona

  Read More »
 • Przedawnienie roszczeń gminy o zapłatę czynszu najmu mieszkania komunalnego

  Roszczenie gminy o zapłatę czynszu najmu jest roszczeniem okresowym i podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego. Ponadto bardzo ważną kwestią w tego typu sprawach jest prawidłowe zgłoszenie zarzutu przedawnienia roszczenia gminy o zapłatę czynszu najmu w sprzeciwie od wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Prawidłowo złożony sprzeciw powoduje uchylenie nakazu zapłaty. Termin […]

  Styczeń 12, 2017 / meritum / Możliwość komentowania Przedawnienie roszczeń gminy o zapłatę czynszu najmu mieszkania komunalnego została wyłączona

  Read More »
 • Podział majątku po rozwodzie

  Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w trakcie rozwodu, a także po nim: umownie lub w sądzie. We wszystkich wypadkach ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, poza wypadkiem śmierci jednego z małżonków, sądem miejscowo właściwym jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. Natomiast w razie śmierci jednego z małżonków właściwy miejscowo jest sąd spadku. W wypadku takim będzie miał […]

  Styczeń 12, 2017 / meritum / Możliwość komentowania Podział majątku po rozwodzie została wyłączona

  Read More »
 • Rozwód

  Sprawy rozwodowe należą do właściwości Sądów Okręgowych. Jeżeli Sąd nie orzeka o winie małżonków to tego typu sprawy rozwodowe kończą się szybciej. Chcąc udowodnić winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego przy rozwodzie, należy pamiętać, że wina małżonka musi zostać udowodniona. Pomocne w tym względzie mogą się okazać: – zeznania świadków, – dokumenty, – policyjne raporty, […]

  Maj 21, 2016 / meritum / Możliwość komentowania Rozwód została wyłączona

  Read More »
 • Odwołanie od decyzji ZUS

  Odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS może złożyć każdy z nas. Osoba niezadowolona z decyzji ZUS (na przykład z wysokości renty, emerytury) może wnioskować jedynie o zmianę decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w całości lub w części). Odwołanie musi zostać wniesione w ciagu miesiąca od dnia doręczenia decyzji przez ZUS. Jeżeli odwołanie od decyzji ZUS nie zostanie […]

  Listopad 12, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Odwołanie od decyzji ZUS została wyłączona

  Read More »
 • Zachowek

  Może się zdarzyć, że spadkodawca cały swój majątek zapisał w testamencie na rzecz jednego tylko spadkobiercy lub na rzecz osoby obcej – z pominięciem osób najbliższych spadkodawcy, którzy z mocy ustawy są uprawnieni do dziedziczenia po nim. Może się również zdarzyć, że spadkodawca za swojego życia darował (zapisał umową darowizny) jednemu tylko spadkobiercy lub też […]

  Listopad 6, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Zachowek została wyłączona

  Read More »
 • Stwierdzenie nabycia spadku

  Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc zaliczyć prawo lub obowiązek […]

  Październik 22, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Stwierdzenie nabycia spadku została wyłączona

  Read More »
 • Alimenty na dziecko

  Alimenty na dziecko od A do Z Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci uregulowany jest w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. ( Dz.U. Nr 9, poz. 59), tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r. ( Dz.U. 2012, poz. 788 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks rodzinny […]

  Październik 2, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Alimenty na dziecko została wyłączona

  Read More »
 • Sądowy dział spadku

    Dział spadku może nastąpić w drodze zawarcia umowy między spadkobiercami bądź przez orzeczenie sądu. Każda osoba, której przypada określony udział spadkowy po zmarłym spadkodawcy może wystąpić z wnioskiem do sądu o dział spadku. Postępowanie o dział spadku przed sądem jest postępowaniem nieprocesowym, a uczestnikami postępowania działowego są wszyscy spadkobiercy. Przeprowadzenie działu spadku ma na […]

  Wrzesień 9, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Sądowy dział spadku została wyłączona

  Read More »

Previous Posts

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica