Honorarium

Honorarium dla radcy prawnego za świadczoną przez niego w ramach Kancelarii pomoc prawną ustalane jest każdorazowo z Klientem i zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, wartości dochodzonego roszczenia, przewidywanego nakładu pracy, terminu wykonania usługi. Płatność może być regulowana w ratach. W zależności od rodzaju zlecenia może być to jedna z poniższych opcji:
  • Wynagrodzenie za konkretne zlecenie - stosowane w sprawach, w których można z góry ustalić nakład pracy, wartość dochodzonego roszczenia. Klient z góry wie, ile zapłaci za prowadzenie sprawy.
  • Ryczałt za obsługę miesięczną – stosowany w przypadku nawiązania dłuższej współpracy z Klientem, w sprawach – w których można w przybliżeniu określić zakres prac i wymiar czasowy, ustalany odgórnie, obejmuje jednorazową opłatę, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc.
  • Wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe – stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej, obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.
  • Wynagrodzenie według stawki godzinowej – stosowane w sprawach, w których nie można przewidzieć z góry czasu trwania zlecenia, nakładu pracy czy wartości roszczenia, uzależnione jest od ilości godzin poświęconych na realizację danej usługi.
  • Wynagrodzenie za sukces (success fee) – stosowane w sprawach trudnych, w których oprócz wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy, Kancelarii przysługuje ustalone przez strony wynagrodzenie procentowe, zależne od wygranej w sprawie (np. procent od zasądzonej przez Sąd na rzecz Klienta kwoty).
  • Wynagrodzenie po pomyślnym dla Klienta zakończeniu sprawy – stosowane w sprawach roszczeń majątkowych (np. dział spadku, zachowek, pozew o zapłatę). Kancelarii przysługuje ustalone przez strony wynagrodzenie procentowe po pomyślnym zakończeniu sprawy dla Klienta.

Orientacyjną cenę usługi prawnej mogą Państwo uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle rodzaj i ilość spraw, które miałyby być objęte zleceniem
Przejdź do formularza pomocy ON-LINE
Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica