• Przedawnienie roszczeń gminy o zapłatę czynszu najmu mieszkania komunalnego

  Roszczenie gminy o zapłatę czynszu najmu jest roszczeniem okresowym i podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego. Ponadto bardzo ważną kwestią w tego typu sprawach jest prawidłowe zgłoszenie zarzutu przedawnienia roszczenia gminy o zapłatę czynszu najmu w sprzeciwie od wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Prawidłowo złożony sprzeciw powoduje uchylenie nakazu zapłaty. Termin […]

  Styczeń 12, 2017 / meritum / Możliwość komentowania Przedawnienie roszczeń gminy o zapłatę czynszu najmu mieszkania komunalnego została wyłączona

  Read More »
 • Podział majątku po rozwodzie

  Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w trakcie rozwodu, a także po nim: umownie lub w sądzie. We wszystkich wypadkach ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, poza wypadkiem śmierci jednego z małżonków, sądem miejscowo właściwym jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. Natomiast w razie śmierci jednego z małżonków właściwy miejscowo jest sąd spadku. W wypadku takim będzie miał […]

  Styczeń 12, 2017 / meritum / Możliwość komentowania Podział majątku po rozwodzie została wyłączona

  Read More »
 • Rozwód

  Sprawy rozwodowe należą do właściwości Sądów Okręgowych. Jeżeli Sąd nie orzeka o winie małżonków to tego typu sprawy rozwodowe kończą się szybciej. Chcąc udowodnić winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego przy rozwodzie, należy pamiętać, że wina małżonka musi zostać udowodniona. Pomocne w tym względzie mogą się okazać: – zeznania świadków, – dokumenty, – policyjne raporty, […]

  Maj 21, 2016 / meritum / Możliwość komentowania Rozwód została wyłączona

  Read More »
 • Odwołanie od decyzji ZUS

  Odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS może złożyć każdy z nas. Osoba niezadowolona z decyzji ZUS (na przykład z wysokości renty, emerytury) może wnioskować jedynie o zmianę decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w całości lub w części). Odwołanie musi zostać wniesione w ciagu miesiąca od dnia doręczenia decyzji przez ZUS. Jeżeli odwołanie od decyzji ZUS nie zostanie […]

  Listopad 12, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Odwołanie od decyzji ZUS została wyłączona

  Read More »
 • Zachowek

  Może się zdarzyć, że spadkodawca cały swój majątek zapisał w testamencie na rzecz jednego tylko spadkobiercy lub na rzecz osoby obcej – z pominięciem osób najbliższych spadkodawcy, którzy z mocy ustawy są uprawnieni do dziedziczenia po nim. Może się również zdarzyć, że spadkodawca za swojego życia darował (zapisał umową darowizny) jednemu tylko spadkobiercy lub też […]

  Listopad 6, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Zachowek została wyłączona

  Read More »
 • Stwierdzenie nabycia spadku

  Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc zaliczyć prawo lub obowiązek […]

  Październik 22, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Stwierdzenie nabycia spadku została wyłączona

  Read More »
 • Alimenty na dziecko

  Alimenty na dziecko od A do Z Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci uregulowany jest w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. ( Dz.U. Nr 9, poz. 59), tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r. ( Dz.U. 2012, poz. 788 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks rodzinny […]

  Październik 2, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Alimenty na dziecko została wyłączona

  Read More »
 • Sądowy dział spadku

    Dział spadku może nastąpić w drodze zawarcia umowy między spadkobiercami bądź przez orzeczenie sądu. Każda osoba, której przypada określony udział spadkowy po zmarłym spadkodawcy może wystąpić z wnioskiem do sądu o dział spadku. Postępowanie o dział spadku przed sądem jest postępowaniem nieprocesowym, a uczestnikami postępowania działowego są wszyscy spadkobiercy. Przeprowadzenie działu spadku ma na […]

  Wrzesień 9, 2015 / meritum / Możliwość komentowania Sądowy dział spadku została wyłączona

  Read More »
 • Przedawnienie roszczenia o zachowek

  Z pozwem o zachowek nie można zwlekać w nieskończoność, gdyż jak każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu. Przy dziedziczeniu testamentowym roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Należy sądzić, że z tą też chwilą roszczenia z tytułu zachowku oraz roszczenia […]

  Sierpień 25, 2014 / admin / Możliwość komentowania Przedawnienie roszczenia o zachowek została wyłączona

  Read More »

 


kancelaria prawna Wrocław | Oleśnica | prawnik Wrocław | Oleśnica | adwokat Wrocław | Oleśnica